Elementy złączne


Maszyny składają się z wielu części, zespalane są ze sobą jak puzzle. Niektóre z tych elementów są montowane na stałe, np. spawane ze sobą, inne klejone, natomiast niektóre są przytwierdzane za pomocą połączeń rozłącznych, w celu umożliwienia ich demontażu, np. podczas serwisowania.


Przezbrojenie maszyn bardzo często wymaga rozłączania elementów, które są przymocowane za pomocą śrub. Odpowiedzią na te zagadnienie są elementy szybkozłączne, a przede wszystkim autorskie rozwiązania śruby i nakrętki szybkozłącznej. Idea zastosowania tego rozwiązania zakłada zastosowanie standardowych połączeń, jak np. gwint M16. Doskonałym przykładem zastosowania nakrętki szybkozłącznej są formy montowane we wtryskarkach poziomych. Formy te najczęściej są przymocowane za pomocą co najmniej kilku śrub teowych umieszczonych w rowkach teowych, zabezpieczonymi nakrętkami. Proces odkręcania i przykręcania formy zajmuje nawet 30 minut pracy oraz jest mało komfortowym zajęciem. Potwierdzone eksperymentalnie zastosowanie nakrętki przyspiesza proces przezbrojenia maszyn oraz ułatwia pracę ludzi wykonujących daną operację.

Odwrócenie sytuacji montażu, gdzie śruba jest przykręcana do płyty montażowej, wymusza zastosowania odwrotnego rozwiązania, lecz bazującego na tej samej idei. Śruba szybkozłączna wymaga jedynie włożenia w otwór nagwintowany i następnie dociśnięcia zestandaryzowanym kluczem w celu uzyskania wymaganego docisku. Śrubę i nakrętkę szybkozłączną dostarczamy na indywidualne potrzeby, co pozwala zastosować rozmaite rodzaje gwintów, od drobnozwojnych, po gwinty Edisona do przemysłu budowalnego. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia ludzka.