Poka Yoke


Poka Yoke jest to japońska nazwa metody, która polega na zapobieganiu pomyłek, które mogą powstać np. z powodu rutyny pracowników. Dla Lean Systems jest to świetna okazja, aby rozbudzić twórcze myślenie i proponować wiele ciekawych rozwiązań, których nikt dotychczas nie stosował.


Lean Systems projektuje i wykonuje różne proponowane metody Poka Yoke.

Urządzeniami wspomagającymi pracę mogą być czujniki, które dbają, aby pracownik nie zapomniał sięgnąć do każdej kuwety po surowce. Przykładem zastosowania może być waga pojemnika z wyrobami gotowymi, gdzie pojemnik jest stale ważony, przy czym jeśli waga wzrasta o wartość jednego wyprodukowanego wyrobu, to program nie wyświetla błędu. Gdy pracownik zapomniałby zamontować choćby jednego detalu, waga wskaże odchylenie ujemne, to wskaże sygnał dźwiękowy oznaczający niedowagę. Jeśli pracownik omyłkowo położy długopis, waga wskaże za dużą wartość, lecz nie wystarczającą aby określić, iż wyrób został dodany, to też w takim wypadku wskaże błąd i zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Poka Yoke jest stosowane w wielu obszarach, nawet programy do edycji tekstu co jakiś czas stosują autozapis plików, aby w razie problemów użytkownik nie stracił danych.