parallax layer

Balansowanie
linii produkcyjnej


Przechodząc z partii do przepływu jednej sztuki kierownicy zadają sobie pytanie, jak nad nowym systemem odpowiednio zapanować. Odpowiedzią jest balansowanie linii, czyli taki dobór produkcji, aby zachować laminarny przepływ wartości.


Jak każda metoda, ta również powinna się rozpocząć od gruntownego przeanalizowania obecnej sytuacji, na podstawie której należy określić cele, które będą realne do osiągnięcia.

Z balansowaniem wiążą się wszystkie poprzednie metody, gdyż przepływ nie może być w żaden sposób zaburzony. Stanowiska powinny być ustandaryzowane, maszyny powinny pracować bezawaryjnie, zgodnie z harmonogramem konserwacji i napraw, a przezbrojenia powinny być stosunkowo krótkie w porównaniu do czasów trwania operacji produkcyjnych. Przebadany przepływ wskaże okresy wytwarzania poszczególnych typów wyrobów w gnieździe/linii, jak również zostaną uwidocznione nowe problemy.

Przy każdym badaniu procesu zaczynają pojawiać się nowe problemy, a mogą być one związane z tematem dotychczas pomijanym. Balansowania linii nie proponuje się w początkowym stadium wprowadzania zmian, głównie ze względu na szereg zależności od pozostałych metod wcześniej omawianych.

W balansowaniu, głównym zagadnieniem jest dobór ilości produkowanych wyrobów w odpowiednim czasie oraz ich kolejność z uwzględnieniem gabarytów, rodzaju obróbki. Typowym przykładem może być produkcja trzech różnych produktów, które posiadają wspólne cechy technologiczne i to zadecydowało o wytwarzaniu ich w tym samym gnieździe.


Dla przykładu opiszę to na podstawie montażu głośników w kolumnach różnego zastosowania. Pierwszy zestaw to głośniki komputerowe PC, drugi zestaw to kolumny do zestawu Hi-Fi, natomiast trzeci to kolumny estradowe.

Produkt z zasady służy do tego samego, czyli do przetworzenia sygnału wejściowego w dźwięk, różni się skalą pracy oraz jakością barwy dźwięku, czyli ostatecznie klienci poszukujący danego produktu nie są powiązani preferencjami.

Analizowana linia ma za zadanie pobrać odpowiednią obudowę, głośnik i zwrotnicę, zlutować przewody, przymocować zwrotnicę i głośnik w obudowie.

W dalszym ciągu wyrób jest odbierany przez następne gniazdo i wykonuje dalej własne operacje, ale w celach przedstawienia metody przedstawimy wskazówki dotyczące balansowania na tym krótkim procesie. Istotna jest wielkość zamówienia, która determinuje balansowanie produkcji.Dla każdego typu oblicza się Takt Klienta, który jest określany jako stosunek okresu oczekiwania do wielkości zamówienia. W tym przypadku za okres przyjmiemy 50 dni roboczych, biorąc pod uwagę produkcję w systemie 2-zmianowym oraz 8-godzinnym trybie pracy, otrzymujemy:

Tekst_Balansowanie_Rys_2


Czas 1:38 oznacza, że co tyle powinna spływać jedna sztuka wyrobu, aby wyprodukować łącznie 490 szt. głośników. Na tej podstawie można określić kolejność produkcji poszczególnych wyrobów. Operacja składa się z 3 zabiegów, w których 1. to Dobór półwyrobów i trwa 5 sekund dla dwóch wyrobów i 10 sekund dla trzeciego typu głośnika, 2. zabieg to Lutowanie przewodów i również trwa 5 sekund dla dwóch pierwszych wyrobów i 10 dla trzeciego typu głośnika oraz zabieg 3. Montaż zlutowanych półwyrobów w obudowie, który zajmuje odpowiednio 30, 120 i 60 sekund dla każdego wyrobu. Po zsumowaniu wszystkich czasów, łączny czas obróbki głośników komputerowych wynosi 45 sekund, kolumn do zestawu Hi-Fi wynosi 135 sekund oraz głośników estradowych 80 sekund.

parallax layer

Biorąc pod uwagę pojedyncze stanowisko, które byłoby w stanie wykonywać daną operację, przebieg procesu powinien być zorganizowany według schematu na rysunku powyżej, czyli stosunek produkcji powinien wynosić 3 sztuki wyrobu A; 5 sztuk wyrobu B i 2 sztuka wyrobu C. Pozwoli to osiągnąć zawsze taki sam poziom procentowego zaawansowania produkcji dla wszystkich rodzajów wyrobów. Mieszanie kolejności wytwarzania posiada szereg zalet, a do najważniejszych należą poprawa jakości, odejście od monotonii pracy oraz wzrost elastyczności gniazda lub linii.

Balansowanie może służyć również do poziomowania sezonowości produkcji, czyli idealnie sprawdzi się w przemyśle zależnym od czynników pogodowych lub sezonów urlopowych itp. Przykładem takiej branży może być produkcja rowerów, lecz sugerowalibyśmy balansowanie całej fabryki, wliczając w to procesy projektowania wyrobu. Balansowanie linii produkcyjnej może być zastosowane w wielu różnych branżach, głównie ze względu na indywidualne podejście do problemu.

Źródła:

  • http://zizaza.com/cache/big_thumb/iconset/168513/66235/PNG/256/junior/icon_junior.png
  • http://www.raisingfilms.com/wp-content/uploads/2015/05/megaphone-310393_1280.png
  • http://clipart-finder.com/data/mini/ftxmms.png