OFERTA

Nasze przedsiębiorstwo działa w dwóch obszarach:

parallax layer

Lean Management 

Lean Management dedykowany jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych, centrów logistycznych, zakładów opieki zdrowotnej oraz wielu innych.

Lean Systems Sp. z o.o. zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania przedsiębiorstw, czyli pomocą w przejściu z efektywności infrastruktury do efektywności przepływu.


Etap I

Początek drogi zaczyna się od pierwszego etapu, czyli audytowania stanu obecnego. Należy zapoznać się ze stanem funkcjonowania przedsiębiorstwo w obecnym kształcie, następnie na tej podstawie analizuje się dostępne procesy. W kolejnym kroku wykrywane są marnotrawstwa zaburzające pracę procesu, po czym wspólnie z zespołem z danego zakładu analizuje się istotność każdego z nich.


Etap II

Etap II obejmuje pełny zakres wdrożenia usprawnień, lecz najpierw dogłębnie analizuje się wybrane obszary. Zgodnie z ideą Lean Manufacturing wskazane jest wprowadzanie usprawnień krok po kroku, gdyż tylko zdecydowane i spokojne wprowadzanie zmian gwarantuje sukces. Wdrażanie zmian przeprowadzane jest na zasadzie współpracy z pracownikami wewnętrznymi w firmie. Konsultanci Lean Systems wspomagają pracę w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby z czasem przedsiębiorstwo przejęło działania związane z filozofią ciągłego doskonalenia.

Typowymi obszarami w przedsiębiorstwach, które są modyfikowane, to:

Przepływ dokumentacji

Przepływ dokumentacji dotyczy przetwarzania wspólnych dokumentów (lub dokumentów zależnych) przez różne jednostki w przedsiębiorstwie. Częstym problemem wynikającym z przepływu jest brak kompatybilności, brak spójnego myślenia oraz problem aktualizacji danych.

Przepływ wyrobów

Przepływ wyrobów zazwyczaj odnosi się do całego procesu produkcyjnego, w którym materiał jest obrabiany lub części są montowane w zespół. Najczęstszymi problemami są przestoje w procesie, spowodowane np. produkcją w partiach, co wymusza oczekiwanie na dostawę wyrobów na kolejne stanowisko.

Przepływ materiałów

Przepływem materiałów uważa się cały proces logistyczny, który odpowiada za dostarczenie odpowiednich materiałów lub części na stanowiska, gdzie największymi problemami są pomyłki w zamówieniach, brak dostarczenia przedmiotów pracy na stanowiska w odpowiednim czasie.

Przepływ informacji

Przepływ informacji jest bardzo często uważany jako mało istotny, a jednak to dzięki niemu wiadomo w jakich ilościach i jakie wyroby należy na danej zmianie produkować. Ponadto odnosi się to do decyzji wydawanych przez kierownictwo, które mogą dotyczyć wielu pracowników, a tylko do części z nich taka informacja ostatecznie dociera. Przepływ informacji niewątpliwie wpływa na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bez względu na branże, ponadto od tego przepływu zależą wszystkie obszary zakładu.

Przepływ pracy

Przepływ pracy jest bezpośrednio powiązany z przepływem informacji. Dotyczyć może przekazania pracy ze stanowiska pierwszego do drugiego. Dzięki niemu zapewnia się ciągłość i nieprzerwany przepływ pracy.

parallax layer

Metodami badawczymi, od których powinna rozpocząć się analiza procesów to mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping – VSM). To właśnie od tego powinien się rozpocząć proces zmian, czyli od dogłębnej analizy i wskazania na tej podstawie obszarów priorytetowych.


 Najczęstszymi metodami usprawniania procesów są:

parallax layer

Technika 

Wszystko, co nas otacza, musiało zostać w jakiś sposób wytworzone. Budynki, urządzenia, przybory kuchenne – każda pojedyncza rzecz musiała zostać zaprojektowana i wytworzona. Lean Systems specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji rozwiązań technicznych, tworzy modele ideowe, opracowuje technologię dopasowaną do danej sytuacji i wymagań oraz wytwarza pojedyncze elementy i całe zespoły.


Projektowanie 3D

Firma Lean Systems zajmuję się m.in. projektowaniem pojedynczych części, urządzeń, maszyn lub całych linii technologicznych. Wszystkie projekty wykonywane są za pomocą specjalistycznego oprogramowania CAD umożliwiającego odwzorowanie projektu w 3D i 2D.

Budowa i produkcja urządzeń i maszyn

Lean Systems posiada duże doświadczenie w zakresie indywidualnych rozwiązań technicznych, budowy oraz produkcji urządzeń i maszyn przemysłowych. Projektowane przez naszą firmę urządzenia w poważny sposób usprawniają produkcję, polepszając wydajność oraz dokładność wykonywanych elementów i zespołów.

Elementy złączne

Maszyny składają się z wielu części, zespalane są ze sobą jak puzzle. Niektóre z tych elementów są montowane na stałe, np. spawane ze sobą, inne klejone, natomiast niektóre są przytwierdzane za pomocą połączeń rozłącznych, w celu umożliwienia ich demontażu, np. podczas serwisowania.

Produkcja na zamówienie

Zespół Lean Systems współpracuje z zakładami technicznymi zajmującymi się obróbką metali, tworzyw sztucznych oraz wydrukiem 3D w metalu.

Poprawa technologiczności produktu

Zespół Lean Systems posiada duże doświadczenie w zakresie pomocy opracowania technologii wytwarzania produktu, w szczególności w zakresie odlewnictwa, obróbki skrawaniem oraz wydruku 3D (wydruki z tworzywa sztucznego oraz z metalu).