Lean Management

Uszczuplanie systemu zarządzania jest sposobem odpowiedzialnego kierowania zespołem ludzi, którzy przejawiają wspólne cele.Lean oznacza kolektywną filozofię myślenia w myśl maksymalnej budowy wartości, która jest bezpośrednio dostarczana dla Klienta. Klientem może być zarówno kolejny proces, jak i zupełnie inne przedsiębiorstwo.

Lean Management jest koncepcją zarządzania wszystkimi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie ukierunkowanymi na zapewnienie nieprzerwanego i elastycznego przepływu. Zastosowanie znajduje zarówno w przemyśle, urzędach, służbie zdrowia, jak i w firmach usługowych.Metoda 5S

Przedsiębiorstwa bardzo często borykają się z problemem standaryzacji, np. podczas wdrażania nowego pracownika na stanowisko.

Zazwyczaj stosowane są szkolenia teoretyczne, po czym pracownik obejmuje dane stanowisko, lecz w rzeczywistości zanim pracownik w pełni zacznie pełnić swe obowiązki, musi się zaznajomić ze specyfiką danego zakładu, przyzwyczajeń współpracowników do wykonywania pewnych czynności, które są znane tylko dla nich.

Dla nowego pracownika jest to dużym problemem, gdyż nie jest w stanie w przeciągu kilku dni zaznajomić się z wszystkimi przypadkami. „Wsiąkanie” pracownika może potrwać nawet pół roku, w zależności od stanowiska i zakresu obowiązków. Odpowiedzią na ten problem jest standaryzacja pracy, m.in. za pomocą 5S- metoda ta wiąże ze sobą 5 kroków:

  1. Selekcja
  2. Systematyka
  3. Sprzątanie
  4. Standaryzacja
  5. SamodoskonalenieMapowanie strumienia wartości

Każda zmiana powinna być poparta dowodem na potrzebę wprowadzenia tej zmiany, dlatego korzystnie jest na wstępie wykonać mapowanie stanu obecnego.

Największym problemem jest zebranie wszystkich danych w jedno miejsce, gdyż tworzenie mapy jest ściśle uzależnione od większości pracowników uczestniczących w procesie, dlatego ważne jest, aby tworzeniem mapy zajęła się grupa oddelegowanych pracowników produkcyjnych i poza produkcyjnych.SMED

Single Minute Exchange of Die (SMED) jest to metoda, w której dąży się do tego, aby przezbrojenie maszyn i urządzeń docelowo nie przekraczało 10 minut. Jeśli przedsiębiorstwo przeszło do filozofii podejścia procesowego, to przezbrojenie maszyn okazuje się najmniej produktywną czynnością w ciągu całego procesu produkcyjnego.TPM

Niezawodność i niska awaryjność posiadanego parku maszynowego jest jednym z elementów pozwalających na stabilność produkcji. Awarie maszyn i urządzeń produkcyjnych uznawane są jako wpisane w ryzyko związane z produkcją, a przedsiębiorstwo powinno stworzyć sprawny system ich usuwania.

Utworzenie dokładnego planu przeglądów i konserwacji wydaje się być najlepszym pomysłem na zapobieganie awarii, ponieważ w trakcie kontroli można zauważyć miejsca, które w przyszłości mogą spowodować gorsze działanie maszyny lub nawet jej przymusowy postój. Za całość działań związanych z utrzymanie maszyn w należytym stanie, odpowiada zazwyczaj dział Utrzymania Ruchu, który realizuje plan przeglądów zgodnie z wcześniej stworzonym harmonogramem.Poka Yoke

Poka Yoke jest to japońska nazwa metody, która polega na zapobieganiu pomyłek, które mogą powstać np. z powodu rutyny pracowników. Dla Lean Systems jest to świetna okazja, aby rozbudzić twórcze myślenie i proponować wiele ciekawych rozwiązań, których nikt dotychczas nie stosował.Just in Time

Wchodząc na halę produkcyjną jedną z rzeczy, która rzuca nam się w oczy jest harmonogram produkcji. Jest to rzecz ważna, a jej dokładne przygotowanie świadczy o profesjonalizmie zakładu produkcyjnego.

Każdy z brygadzistów wie, ile sztuk produktów powinni wykonać jego pracownicy każdego dnia czy tygodnia. Większość tych harmonogramów ustalana jest odgórnie na okres miesiąca czy też kilku, na podstawie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu i wolnych mocach produkcyjnych. Ustalenie harmonogramu pracy pozwala na określenie ilości surowców, jakie należy zakupić, a to z kolei pozwala na zamawianie dużej ilości surowców za jednym razem, dzięki czemu oszczędzamy na kosztach dostawy oraz dostajemy rabaty.Balansowanie linii produkcyjnej

Przechodząc z partii do przepływu jednej sztuki kierownicy zadają sobie pytanie, jak nad nowym systemem odpowiednio zapanować. Odpowiedzią jest balansowanie linii, czyli taki dobór produkcji, aby zachować laminarny przepływ wartości.

Jak każda metoda, ta również powinna się rozpocząć od gruntownego przeanalizowania obecnej sytuacji, na podstawie której należy określić cele, które będą realne do osiągnięcia.